RAILCONNECT

RailConnect is een adviesbureau in het spoor.

Wij verbinden spoormensen én expertise om de prestaties duurzaam te verbeteren.

VOOR MEER MOBILITEIT

CONNECT
Matchen in Rail

RailConnect wil de spoorsector vooruit helpen door het matchen van talentvolle mensen aan prachtige spoorbedrijven. Dit doen wij onder andere door mensen, die een afstand ervaren tot de arbeidsmarkt in Nederland, aan een baan te helpen in het spoor. Hierdoor ontstaat prachtige samenwerking!

ADVIES

Adviseren en Versnellen

De adviesrol van RailConnect is altijd gericht op verbetering, nu én op de langere termijn. Wij besteden veel aandacht aan het leren samenwerken van partijen. Onder de noemer Rail Incubator brengen we partijen samen en laten hen elkaars belangen ervaren. Op die manier ontstaan er krachtige mechanismen om blijvend resultaat te boeken.

Partijen, tijdsdruk, expertise, innovatieve werkvormen, professionele begeleiding

PROGRAMMA's

Wist je dat mensen het beste leren in een netwerksetting? Door te doen en te ervaren? Dit komt terug in al onze RailConnect-programma’s. 

Opleiden en Ervaren

MEER WETEN?

De initiateven van RailConnect zijn zeer verschillend van aard maar kenmerken zich allemaal door

spoor – verbinden – versnellen. Ben je op zoek naar advies of heb je een goed idee?

Wij helpen je graag verder.

Neem contact op via mail: info@railconnect.nl.

PARTNERS