CONNECT

Nieuwkomers aan de slag in rail

Wat?

RailConnect wil mensen met een migratie achtergrond die een afstand ervaren tot de arbeidsmarkt in Nederland aan een baan helpen in het spoor. Wij doen dat in samenwerking met een groeiende groep van spoorbedrijven en gemeenten.

Onze passie?

Wat is er mooier dan je medemens een kans geven op een mooiere toekomst en tegelijk een bijdrage te leveren aan het tekort van gemotiveerde en geschoolde werknemers in de spoorsector. Twee vliegen in één klap. Daar worden wij heel erg blij van. Bovendien zijn we ervan overtuigd dat een gezonde sector werknemers heeft die een afspiegeling vormen van onze samenleving. Diversiteit verrijkt!

Tot nu toe...

12 matches

30 startende trajecten

per 1/1/2021

16 verbonden partijen

AANPAK

Hoe?

De trajecten worden ontwikkeld voor én door de aangesloten bedrijven en gemeenten. Bij die partijen is alle expertise aanwezig om trajecten op de juiste manier vorm te geven en in te bedden in de dagelijkse gang van zaken. Zo verbinden we de wereld van nieuwkomers in Nederland met het Nederlandse bedrijfsleven.

Door de groep met aangesloten bedrijven en gemeenten gestaag te laten groeien wordt het draagvlak groter. Ook nemen de uitstroommogelijkheden toe in aantal en diversiteit.

Wat levert het op?

Nieuwkomers in Nederland krijgen de kans om zich te ontwikkelen en een duurzame arbeidsrelatie aan te gaan in de spoorsector én wellicht ook daarbuiten. Voor gemeenten betekent het project Duurzame Arbeidsmarkt op de Rails een kans om de spoormarkt te verkennen en benutten. Tegelijkertijd kunnen de gemeenten hun expertise in zetten om nieuwkomers én hun potentiële werkgevers verder te helpen. Voor de aangesloten bedrijven biedt dit project de kans om een nieuwe doelgroep voor werken in het spoor te interesseren. Bovendien kunnen bedrijven op deze manier invulling geven aan een deel van hun MVO-ambities.

Wil je meer weten? Of heb je interesse om partner te worden?
Neem contact met ons op: info@RailConnect.nl of bel 06-12975564 (Philip Hupkes)

PARTNERS