CONNECT

Nieuwkomers aan de slag in rail

Wat is Connect?

RailConnect wil mensen die een afstand ervaren tot de arbeidsmarkt in Nederland, bijvoorbeeld door een migratieachtergrond, aan een baan helpen in het spoor. Wat is er mooier dan je medemens een kans geven op een mooiere toekomst en tegelijk een bijdrage te leveren aan het tekort van gemotiveerde en geschoolde werknemers in de spoorsector? Twee vliegen in één klap. Bovendien zijn we ervan overtuigd dat een gezonde sector werknemers heeft die een afspiegeling vormen van onze samenleving. Diversiteit verrijkt! Wij doen dit in samenwerking met een groeiende groep van spoorbedrijven, gemeenten en expertisecentra.

Voor wie?

Wij doen dat voor mensen die een afstand ervaren tot de arbeidsmarkt in Nederland, bijvoorbeeld door een migratieachtergrond. En voor bedrijven die graag hun steentje bijdragen aan de maatschappij door deze werkgelegenheid te creëren. 

Wat levert het op?

Nieuwkomers in Nederland krijgen de kans om aan de slag te gaan in de spoorsector en sneller te integreren in Nederland. Voor de aangesloten bedrijven biedt dit project de kans om meer mensen te interesseren voor werken in het spoor en het vervullen van cruciale vacatures. Bovendien kunnen bedrijven op deze manier invulling geven aan hun Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen-ambities. Voor gemeenten betekent het project Duurzame Arbeidsmarkt op de Rails een extra aangesloten branche waarmee de kans op plaatsing van hun cliënten wordt vergroot.

Tot nu toe...

12 matches

30 startende trajecten

per 1/1/2021

16 verbonden partijen

ONZE AANPAK

Hoe?

De trajecten worden ontwikkeld voor én door de aangesloten bedrijven, gemeenten en natuurlijk nieuwkomers. Bij die partijen is alle expertise aanwezig om trajecten op de juiste manier vorm te geven en in te bedden in de dagelijkse gang van zaken. Zo verbinden we de wereld van nieuwkomers in Nederland met het Nederlandse bedrijfsleven.

Door de groep met aangesloten bedrijven en gemeenten gestaag te laten groeien wordt het draagvlak groter. Ook nemen de uitstroommogelijkheden toe in aantal en diversiteit.

Wil je meer weten? Of heb je interesse om partner te worden?
Neem contact met ons op: info@RailConnect.nl.

PARTNERS

logo-arriva

strukton

logo-movares

NVA integratiewerk

gemeente utrecht

download

logo-prorail

gemeente amersfoort

conclusion foreyet

voest

railcenter

bam

UAF

i&w

logoVogelperspectief

download

logo-prorail
logo-movares
logo-tu-delft
logo-min
railforum_logo_transparant
logo-ns2
DV_PAY-OFF_edited
logo-volkerrail
logo-connexxion
logo-arriva