top of page

CONNECT

Nieuwkomers aan de slag in rail

Wat is Connect?

RailConnect wil mensen die een afstand ervaren tot de arbeidsmarkt in Nederland, bijvoorbeeld door een migratieachtergrond, aan een baan helpen in het spoor. Wat is er mooier dan je medemens een kans geven op een mooiere toekomst en tegelijk een bijdrage te leveren aan het tekort van gemotiveerde en geschoolde werknemers in de spoorsector? Twee vliegen in één klap. Bovendien zijn we ervan overtuigd dat een gezonde sector werknemers heeft die een afspiegeling vormen van onze samenleving. Diversiteit verrijkt!

Binnen het project "Duurzame Arbeidsmarkt op de Rails" werken wij samen met een groeiende groep van spoorbedrijven, gemeenten en expertisecentra. Op die manier zorgen we voor een goede match tussen mens en bedrijf. 

Voor wie?

Wij doen dat voor mensen die een afstand ervaren tot de arbeidsmarkt in Nederland, bijvoorbeeld door een migratieachtergrond. En voor bedrijven die graag hun steentje bijdragen aan de maatschappij door deze werkgelegenheid te creëren. 

Wat levert het op?

Nieuwkomers in Nederland krijgen de kans om aan de slag te gaan in de spoorsector en sneller te integreren in Nederland. Voor de aangesloten bedrijven biedt dit project de kans om meer mensen te interesseren voor werken in het spoor en het vervullen van cruciale vacatures. Bovendien kunnen bedrijven op deze manier invulling geven aan hun Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen-ambities. Voor gemeenten betekent het project Duurzame Arbeidsmarkt op de Rails een extra aangesloten branche waarmee de kans op plaatsing van hun cliënten wordt vergroot.

Tot nu toe...

24 matches


21 verbonden partijen

Stand december 2021

ONZE AANPAK

Hoe?

De trajecten worden ontwikkeld voor én door de aangesloten bedrijven, gemeenten en natuurlijk nieuwkomers. Bij die partijen is alle expertise aanwezig om trajecten op de juiste manier vorm te geven en in te bedden in de dagelijkse gang van zaken. Zo verbinden we de wereld van nieuwkomers in Nederland met het Nederlandse bedrijfsleven.

Door de groep met aangesloten bedrijven en gemeenten gestaag te laten groeien wordt het draagvlak groter. Ook nemen de uitstroommogelijkheden toe in aantal en diversiteit.

 

 

VIA pilot ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid

 

Dit traject is onderdeel van het programma "Verdere Integratie op de Arbeidsmarkt" (VIA). Dit programma is gericht op het versterken van de arbeidsmarktpositie van niet-westerse migranten (inclusief statushouders) en Nederlanders met migratie achtergrond. 

In opdracht van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid is door Regioplan onderzocht wat de werkzame elementen zijn in arbeids-integratie van mensen met een niet westerse migratie achtergrond. Het project Duurzame arbeidsmarkt op de rails is één van de projecten die in dit kader zijn gevolgd en geëvalueerd. 

Wil je meer weten? Of heb je interesse om partner te worden?
Neem contact met ons op: info@railconnect.nl.

PARTNERS

baanbrekend drechtsteden
logo_arriva_edited
strukton
logo-movares
NVA integratiewerk
gemeente utrecht
intraffic
download
logo-prorail
gemeente amersfoort
conclusion foreyet
voest
Regioplan
railcenter
zutphen
bam
drechtsteden
UAF
i&w
logoVogelperspectief
download
RHDHV
logo_arriva_edited
logo-prorail
logo-movares
logo-tu-delft
logo-min
railforum_logo_transparant
logo-ns2
DV_PAY-OFF_edited
logo-volkerrail
logo-connexxion
bottom of page